Tehtud tööd

Teostatud tööd

 1. Tuulekodade remont, postkastide restaureerimine ja fonosüsteem
 2. Gaasikatla paigaldus (Viessmann kondensaatkatel / Weishaupt põleti)
 3. Elektrisüsteemi üleviimine uuele pingele ja madalpinge süsteemi väljaehitamine
 4. Hooviala kivikatte paigaldamine
 5. Keskküttetorude vahetus (Henco torud ja Danfoss ventiilid)
 6. Soojavee tsirkulatsiooni väljaehitamine (Henco torud ja Danfoss ventiilid)
 7. Külmavee magistraali ja 4 püstiku vahetamine (Henco torud, Judo vastassuunalise läbipesuga filter ja Vulcan magnettöötlusseadmed)
 8. Sadevetekanalisatsiooni uuendamine
 9. Rõduuste renoveerimine
 10. Trepikodade renoveerimine
 11. Hoovi garaa˛ide elektrfitseerimine